ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τεχνικές και εργαλεία ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, αξιοπιστίας και συντήρησης παραγωγικών συστημάτων και τελικών προϊόντων (καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των), τη χρήση αναλυτικών, αριθμητικών και υπολογιστικών μεθόδων για τη μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση και προσομοίωση βιομηχανικών διαδικασιών, καθώς και την εφαρμογή των αναλυτικών μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου, σχεδιασμού πειραμάτων και διαχείριση κύκλου ζωής.
Κωδ. Θέσης
APP36675
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τμήμα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/10/2023
Λήξη προκήρυξης
24/12/2023