Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία», και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Νευροψυχολογία ορίζεται ως κλάδος της επιστήμης της Ψυχολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η δομή και οι διεργασίες του νευρικού συστήματος με τη συμπεριφορά και τη νόηση, εστιάζοντας τόσο στη λειτουργία του φυσιολογικού συστήματος όσο και σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας σχετιζόμενες με εγκεφαλικές βλάβες (ΑPA 2018, APA Dictionary of Psychology). Η Νευροψυχολογία επομένως, είναι η επιστημονική μελέτη της σχέσης μεταξύ εγκεφαλικής λειτουργίας και συμπεριφοράς και έχει καθοριστική σημασία για τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση διανοητικών προβλημάτων καθόλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ανάπτυξης. Οι Νευροψυχολόγοι πραγματοποιούν την εκτίμηση και διαφορική διάγνωση των διανοητικών διαταραχών που προκύπτουν από νόσους και τραύματα (όπως για παράδειγμα γλωσσικές, αντιληπτικές και μνημονικές δυσκολίες μετά από νευροεκφυλιστικές διαταραχές, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλες εγκεφαλικές βλάβες), καθώς και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα της εγκεφαλικής λειτουργίας και των σχετιζόμενων νοητικών διεργασιών. Ο κλάδος της Νευροψυχολογίας επιπλέον αξιοποιεί μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ευρύτερων νευροεπιστημών, της νευρολογίας και της ψυχιατρικής, καθώς και της ψυχομετρίας και της επιστήμης των υπολογιστών (π.χ. με την αξιοποίηση δικτύων τεχνητής νοημοσύνης). Τέλος, αξιοποιεί εμπειρικά τεκμηριωμένα ευρήματα και εφαρμογές στην κλινική πράξη.
Κωδ. Θέσης
APP36650
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Νευροψυχολογία
Τμήμα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023