Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία», και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της Επιστήμης της Ψυχολογίας που σκοπό έχει να παρέχει συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα ψυχικής και συμπεριφορικής υγείας σε άτομα, οικογένειες και ομάδες. Επιχειρεί τη διασύνδεση της επιστήμης, της θεωρίας και της κλινικής πρακτικής με στόχους την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευζωίας και την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και την κατανόηση, πρόβλεψη και ανακούφιση διαταραχών ψυχικής υγείας ατόμων και ομάδων. Κύρια πεδία εφαρμογής της, αποτελούν η έρευνα, η διδασκαλία, η πρόληψη και η ψυχολογική αξιολόγηση και θεραπεία σε ζητήματα που άπτονται της ψυχικής δυσφορίας, των ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Όσον αφορά στην αξιολόγηση, οι κλινικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών (tests), οι συνεντεύξεις, η κλινική παρατήρηση και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος του ατόμου. Οι κλινικοί ψυχολόγοι είναι σημαντικό να διαθέτουν, πέραν του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου, κλινική εκπαίδευση και εμπειρία και οι δράσεις τους αφορούν σε κάθε ηλικιακή, κοινωνική και εθνοπολιτισμική ομάδα.
Κωδ. Θέσης
APP36648
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κλινική Ψυχολογία
Τμήμα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023