ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι»
Κωδ. Θέσης
APP36637
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτικές Μέθοδοι
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/10/2023
Λήξη προκήρυξης
21/12/2023