ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Κωδ. Θέσης
APP36636
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/10/2023
Λήξη προκήρυξης
21/12/2023