ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Στοχαστική Μοντελοποίηση»
Κωδ. Θέσης
APP36635
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Στοχαστική Μοντελοποίηση
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-11
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/10/2023
Λήξη προκήρυξης
21/12/2023