Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μητέρας–Παιδιού, με Γ.Α. «Εντατική Θεραπεία Παίδων».

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εντατική Θεραπεία Παίδων"
Κωδ. Θέσης
APP36630
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Εντατική Θεραπεία Παίδων
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023