Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/Καθηγήτριας α΄ βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ακτινολογίας, με Γ.Α. «Παιδοακτινολογία».

Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Παιδοακτινολογία"
Κωδ. Θέσης
APP36631
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδοακτινολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023