ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης»
Κωδ. Θέσης
APP36640
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/10/2023
Λήξη προκήρυξης
21/12/2023