ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και
Συστημάτων»
Κωδ. Θέσης
APP36639
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και Συστημάτων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/10/2023
Λήξη προκήρυξης
21/12/2023