ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γενετικοί αλγόριθμοι και νευρωνικά δίκτυα σε κατεργασίες αποβολής υλικού
Κωδ. Θέσης
APP36626
ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Γενετικοί αλγόριθμοι και νευρωνικά δίκτυα σε κατεργασίες αποβολής υλικού
Τμήμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
15/11/2023
Λήξη προκήρυξης
14/12/2023