ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Χωρικές πολιτικές για τουριστικούς προορισμούς, τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις» είναι σύνθετο και εξετάσει πολιτικές που έχουν χωρική διάσταση για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του τουρισμού σε επίπεδο τουριστικών προορισμών καθώς και σε επίπεδο τουριστικών υποδομών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Κωδ. Θέσης
APP36596
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Χωρικές πολιτικές για τουριστικούς προορισμούς, τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις».
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023