ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων, στατιστική ανάλυση και μοντέλα λήψης αποφάσεων με κοινωνικό -οικονομικά κριτήρια στην έρευνα στο χώρο της υγείας και ευεξίας.
Κωδ. Θέσης
APP36597
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ανάλυση Δεδομένων, Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων και Στατιστική των Επιχειρήσεων με Έμφαση σε Υγεία και Ευεξία».
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023