ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικός και Συμπεριληπτικός Σχεδιασμός Αντικειμένων (Industrial & Inclusive Design)» εμπεριέχει δύο σημαντικές αναφορές. Με τον όρο Βιομηχανικός Σχεδιασμός γίνεται αναφορά στα πεδία που καλύπτει ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Η θεωρία και η πρακτική του Βιομηχανικού Σχεδίου συνιστούν την εξειδικευμένη γνώση με την οποία αποδίδονται οι μορφές και οι λειτουργίες στα σύγχρονα χρηστικά προϊόντα. Κεντρική έννοια αυτής της γνώσης αποτελεί η πράξη της μορφοδοσίας, μέρος της οποίας είναι και το Βιομηχανικό Σχέδιο με τον αγγλοσαξωνικό όρο “design” που περιλαμβάνει τη σκέψη της έμπνευσης της μορφής και το πρακτικό αποτέλεσμα ενός προϊόντος χρήσης. Το γνωστικό αντικείμενο του Βιομηχανικού Σχεδίου (Design) εκτείνεται σε ευρέα ακαδημαϊκά πεδία, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η πορεία της υλικής παραγωγής, του μάρκετινγκ, η πολιτική οικονομία, η γεωμετρία, η θεωρία της αισθητικής και της τέχνης, η παραστατική, η εργονομία, η κιναισθητική, η πραξεολογία, η τεχνολογία των υλικών, η μεθοδολογία του σχεδιασμού (μεθοδολογία σκέψης, σχεδιαστικές θεωρίες, μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης και αποτύπωσης του βιομηχανικού σχεδιασμού). Σκοπός της θεωρητικής και πρακτικής του Βιομηχανικού Σχεδιασμού των χρηστικών προϊόντων είναι η κατασκευή πρωτοτύπου μοντέλου στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η μορφολογική, η εργονομική και κιναισθητική μελέτη του. Για το πρακτικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού του προϊόντος χρήσης λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των χρηστών. Η ισότητα, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αντιπροσωπεύονται από τον Συμπεριληπτικό Σχεδιασμό. Τα αντικείμενα οφείλουν να εξυπηρετούν μία ευρεία γκάμα χρηστών. Ο σχεδιασμός ενεργεί χωρίς αποκλεισμούς ανεξάρτητα από την αναπηρία, το φύλο, την εθνικότητα, την ευαλωτότητα, τη γλώσσα και την ηλικία. Σχεδιάζουμε «με και για τους άλλους» και ο σχεδιασμός οφείλει να δίνει λύσεις στις τρέχουσες κοινωνικές απαιτήσεις.
Κωδ. Θέσης
APP36574
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Βιομηχανικός και Συμπεριληπτικός Σχεδιασμός Αντικειμένων (Industrial & Inclusive Design)».
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023