ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Μεθοδολογία και Κριτικές Προσεγγίσεις στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση» έχει διττό χαρακτήρα: αφ΄ ενός μεν αφορά σε προβλήματα μελέτης Σχεδιασμού του Εσωτερικού Χώρου, όπως εννοείται στην σύγχρονη επαγγελματική πρακτική ως πεδίο, αφ΄ ετέρου δε αφορά σε προβλήματα μεθοδολογίας και ερμηνευτικής σχέσης με ένα ευρύτερο συγκείμενο (λ.χ. ιστορικότητα & λαογραφία, ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός, κριτικές θεωρήσεις) που προσδίδει στην παραπάνω δραστηριότητα έναν επιπλέον ερμηνευτικό /ερευνητικό χαρακτήρα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Εσωτερικός Χώρος εννοείται εξίσου: α) ως ένα τεχνικό αντικείμενο, με τις υποδομές του, τα δομικά συστήματα που τον συγκροτούν, τις εξυπηρετήσεις του και την στιλιστική του μορφολογία, όσο και β) ως ένα πεδίο διερεύνησης αναφορικά προς το μεθοδολογικό, θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο που οδηγεί την αρχιτεκτονική σύνθεση με έναν συστηματικό τρόπο, ενώ η έννοια του Σχεδιασμού γίνεται κατανοητή επιστημολογικά ως μια μεθοδική και συντεταγμένη προσέγγιση επίλυσης ενός προβλήματος που αποκτά υπόσταση εντός του παραπάνω πλαισίου και εντός μιας οργανωμένης ακαδημαϊκής πρακτικής.
Κωδ. Θέσης
APP36576
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Μεθοδολογία και Κριτικές Προσεγγίσεις στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση».
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023