ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Νοσηλευτική βαρέως πασχόντων αφορά στην φροντίδα ενηλίκων ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά από βαριά νόσο. Μετά την έξοδο από την ΜΕΘ, οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς εντάσσονται σε ένα πλαίσιο μετανοσοκομειακής παρακολούθησης (ICU Follow up Care), ενδονοσοκομειακά, με στόχο την ολιστικής αντιμετώπιση του συνόλου αλλά και των ιδιαιτέρων προβλημάτων υγείας που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της νοσηλείας και του βιώματος στη ΜΕΘ.
Κωδ. Θέσης
APP36567
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Νοσηλευτική βαρέως πασχόντων ασθενών και μετανοσοκομειακή παρακολούθηση».
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023