ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της «Θεωρία και Σχεδιασμός χώρου και αντικειμένων» καλύπτει διεπιστημονικές και κριτικές προσεγγίσεις αφενός μεν της αρχιτεκτονικής σύνθεσης εν γένει αφετέρου δε της ιστορίας και θεωρίας του σχεδιασμού (design) από την προβιομηχανική περίοδο έως την εποχή της μετανεωτερικότητας, με έμφαση στις εννοιολογικές μεταβολές του χώρου και των αντικειμένων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Ειδικότερα, πραγματοποιείται διαλεκτική εξέταση του πολιτισμικού γίγνεσθαι υπό το πρίσμα των κοινωνικών εξελίξεων και των μεταβολών στη σχέση μεταξύ φιλοσοφικού αναστοχασμού και καλλιτεχνικού έργου. Το κύριο μέρος της διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα κριτικής θεωρίας, όπου με διαχρονικές ιστορικές αναφορές σε επιλεγμένους δημιουργούς καλλιεργείται ένα πεδίο πολυπαραγοντικού προβληματισμού πριν από την πράξη της σύνθεσης.
Κωδ. Θέσης
APP36578
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Θεωρία και Σχεδιασμός χώρου και αντικειμένων».
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023