ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Ως «Θεραπευτικοί χειρισμοί στη Φυσικοθεραπεία» εννοούνται οι Φυσικοθεραπευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές που έχουν στόχο την αντιμετώπιση παθήσεων και προβλημάτων του νευρομυοσκελετικού συστήματος και περιλαμβάνουν τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων (mobilization - manipulation), παρεμβάσεις θεραπευτικής άσκησης όπως διατάσεις θυλακοσυνδέσμικών και μυικών δομών, παθητική, ενεργητική και κινητοποίηση με αντίσταση των αρθρώσεων και των μελών του σώματος, επιλεγμένες ειδικές τεχνικές μαλακών μορίων με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργίας των ιστών και μαλακών μορίων με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργίας των ιστών και των μυών και την εφαρμογή ηλεκτροφυσικών μέσων / μέσων ηλεκτροθεραπείας για την αντιμετώπιση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων νευρομυοσκελετικής δυσλειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Πριν την εφαρμογή των παραπάνω Φυσικοθεραπευτικών Μεθόδων και Τεχνικών στην Αποκατάσταση, θα πρέπει να εκτιμηθούν και να κατανοηθούν οι έννοιες και οι αρχές της βιοφυσικής που επηρεάζουν τον τρόπο χρήσης των παραπάνω Φυσικοθεραπευτικών Μεθόδων και Τεχνικών στην Αποκατάσταση.
Κωδ. Θέσης
APP36569
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Θεραπευτικοί χειρισμοί στη Φυσικοθεραπεία».
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023