ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά επαγγελματία υγείας ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή, όπου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του να σχετίζεται με μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου (αρθροπάθειες, αρθρίτιδες, οστεοαρθρίτιδες, διάφορα σύνδρομα και προβλήματα μαλακών μορίων όπως ενδεικτικά είναι οι θυλακίτιδες, ορογονοθυλακίτιδες, τενοντοελυτρίτιδες και οι τενοντοπάθειες, κτλ). Αναπόσπαστο τμήμα του αντικειμένου αποτελεί η κατανόηση των συνεπειών των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, των μηχανισμών που τα προκαλούν καθώς και των παρεκκλίσεων της λειτουργικότητας του άνω άκρου διότι το άνω άκρο εμφανίζει εξειδικευμένη εμβιομηχανική λειτουργία στο σύνολο των αρθρικών κινήσεων του. Εμπεριέχεται η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και ολιστική φυσικοθεραπευτική προσέγγιση αυτών των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος στο άνω άκρο ανάλογα με τον εμπλεκόμενο ιστό, την βαρύτητα της πάθησης, το στάδιο επούλωσης και τις ιδιαιτερότητες του ασθενή.
Κωδ. Θέσης
APP36560
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Παθήσεων άνω άκρου».
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023