Επίκουρος Καθηγητής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογική Φυσικοθεραπεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας που πραγματεύεται τη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία. Η Νευρολογική Φυσικοθεραπεία είναι ένα ευρύ αντικείμενο και καλύπτει υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης σε πληθυσμούς με νευρολογικές παθήσεις, ιδιαιτέρως σε άτομα με αναπηρίες και πολύπλοκες ανάγκες υγείας (π.χ. κακώσεις νωτιαίου μυελού). Η ενδυνάμωση των υπηρεσιών αποκατάστασης στα συστήματα υγείας συμβολίζει στην ολιστική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο δεν καλύπτεται πλήρως από τα υπάρχοντα μέλη. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθημάτων και ωρών που εμπίπτει στο αντικείμενο αυτό και είναι βασική προτεραιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και των υψηλών αναγκών της κλινικής άσκησης.
Κωδ. Θέσης
APP36547
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023