ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η θέση που προκηρύσσεται, αφορά τα γνωστικά αντικείμενα της Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, συγκεκριμένα του Γραφιστικού Σχεδιασμού και της Εικονογράφησης. Ειδικότερα, η θέση αφορά στην πρόσληψη μέλους ΔΕΠ με γνώση στη Γραφιστική και ειδικότερα στην Εικονογράφηση ως σχεδιαστική εφαρμογή, μελέτη και παρουσίαση των εικόνων. Οι αρχές σχεδιασμού της γραφιστικής επικοινωνίας συντάσσονται από τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες μορφοποίησης του κειμένου και της εικόνας με στόχο την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση της οπτικής γλώσσας.
Κωδ. Θέσης
APP36541
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Γραφιστικός Σχεδιασμός, Εικονογράφηση».
Τμήμα
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023