ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάρκετινγκ και Διεθνής Έρευνα Αγοράς» αναφέρεται πρωτίστως στο γνωστικό αντικείμενο του Διεθνούς Μάρκετινγκ και εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης. Θεραπεύει την επιστήμη του Διεθνούς Μάρκετινγκ όπως αυτή ορίζεται ως υπερ-σύνολο του Μάρκετινγκ μέσω της εφαρμογής αυτού στις διεθνείς αγορές καταναλωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θεραπεύει την επιστήμη της Διεθνούς Έρευνας Αγοράς, ως αυτονόμου επιστημονικού χώρου ο οποίος ορίζεται από τις τεχνικές μεθόδους και προσεγγίσεις της έρευνας Μάρκετινγκ στο διεθνές πεδίο, όχι μόνο από πλευράς εφαρμογής, αλλά και ανάπτυξης και αξιολόγησης των ανωτέρω τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων.
Κωδ. Θέσης
APP36535
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Τμήμα
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023