ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και συγκεκριμένα στη Βιομηχανική Οικονομική με συναφή γνωστικά αντικείμενα τη Μικροοικονομική Θεωρία και Ανάλυση και τη Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική.
Κωδ. Θέσης
APP36536
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023