ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η΄ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία»
Κωδ. Θέσης
APP36500
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Ψυχολογία
Τμήμα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023