ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Καλή γνώση της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας και εφαρμογή της για τη μελέτη προβλημάτων με έμφαση στην μικροκυματική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αφετέρου την υποστήριξη τηλεπικοινωνιών στην περιοχή των Ραδιοκυμάτων και των Μικροκυμάτων με τη Σχεδίαση Κεραιών, την Τηλεπικοινωνιακή Ζεύξη μεταξύ Πομποδεκτών, τη Σχεδίαση Μικροκυματικών
Συσκευών, Εφαρμογές Μικροκυμάτων, Νέα Υλικά στις Μικροκυματικές συχνότητες..
Κωδ. Θέσης
APP36486
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μικροκυματικές Επικοινωνίες
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/10/2023
Λήξη προκήρυξης
17/12/2023