Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στους οικισμούς, με χρήση σχετικού λογισμικού» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Ανάπτυξη και χρήση μοντέλων προσομοίωσης για την εφαρμογή ενεργειακού σχεδιασμού και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιστικά σύνολα (κτίρια, υπαίθριοι χώροι και οικισμοί). Αριθμητική προσομοίωση μεταφοράς ενέργειας και ανάλυση εσωτερικού-εξωτερικού περιβάλλοντος με τη χρήση ενεργειακών μοντέλων, περιβαλλοντικής υπολογιστικής ρευστομηχανικής και μοντέλων θερμικής άνεσης.
Κωδ. Θέσης
APP36464
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ενεργειακός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στους οικισμούς, με χρήση σχετικού λογισμικού.
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023