ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική της Υγείας» αναφέρεται στην παρουσίαση και ανάπτυξη εφαρμογών στην Πληροφορική και Τεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας, την εφαρμογή τους στον τομέα της υγείας και ειδικότερα στη Νοσηλευτική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, στις βασικές έννοιες του δικτύου και του διαδικτύου όπως επίσης και στις δικτυακές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάκτηση επιστημονικής γνώσης. Επίσης το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται σε σημαντικές εφαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα υγείας, στα Νοσηλευτικά Πληροφοριακά συστήματα και στα πρότυπα κωδικοποίησης και ανταλλαγής της ιατρικής πληροφορίας των συστημάτων αυτών.
Κωδ. Θέσης
APP36433
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορική της Υγείας»
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023