Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Διαχείριση και παρακολούθηση επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδατικών συστημάτων, ορθολογικός προγραμματισμός χρήσης υδατικών πόρων. Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών, βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων κυρίως με τη χρήση βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας σε κεντρικές και αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας, διαχείριση των υγρών και στερεών παραπροϊόντων των παραπάνω διεργασιών.
Κωδ. Θέσης
APP36466
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023