ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Ιατρικής Μικροβιολογίας» ανήκει στις σύγχρονες Ιατρικές Επιστήμες και Ιατρικές ειδικότητες και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως της Ιατρικής Μικροβιολογίας, Παρασιτολογίας, Μυκητολογίας, Νοσοκομειακών λοιμώξεων, Βασικές αρχές λειτουργίας μικροβιολογικού εργαστηρίου, Βιοϊατρικής Επιστήμης και έρευνας, λήψης αποφάσεων για διαγνωστικές εξετάσεις, Ιατρικής Φυσιολογίας, Παθοφυσιολογίας, Νοσολογίας, Εργαστηριακής Αιματολογίας Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας, Ιατρικής Βιοχημείας, και περιλαμβάνει την έρευνα και τη διδασκαλία σε αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στον Τομέα μαθημάτων και κατεύθυνσης «Ιατρικών Εργαστηρίων».
Κωδ. Θέσης
APP36421
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ιατρική Βιοπαθολογία – Ιατρική Μικροβιολογία».
Τμήμα
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023