ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία» εμπίπτει στον ευρύτερο κλάδο της ψυχολογίας της ανάπτυξης του παιδιού. Εστιάζει στην ανάπτυξη των βασικών γνωστικο-γλωσσικών διεργασιών (π.χ. μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες, γραμματισμός, διγλωσσία κ.ά.), και των παραγόντων και πλαισίων που συνδέονται με την ανάπτυξή τους, και των μεταξύ τους σχέσεων κατά τη βρεφική, τη νηπιακή και την προσχολική ηλικία.
Κωδ. Θέσης
APP36416
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία»
Τμήμα
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023