ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της θέσης αφορά στις σύγχρονες μεθόδους επίγειων τοπογραφικών μετρήσεων, στο βέλτιστο σχεδιασμό δικτύων γεωαισθητήρων, στους εξελιγμένους αλγορίθμους επεξεργασίας των δεδομένων και στην αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού αποτελέσματος επίγειων τοπογραφικών δικτύων σε θέματα Τοπογραφίας. Περιλαμβάνει τη χρήση μετρήσεων ακριβείας σε αντικείμενα τοπογραφίας, χαράξεων, ειδικών αποτυπώσεων, υπόγειων αποτυπώσεων, ελέγχου μετακινήσεων χρησιμοποιώντας σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα και μεθόδους.
Κωδ. Θέσης
APP36412
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Τοπογραφία με έμφαση στο σχεδιασμό, μέτρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση επίγειων τοπογραφικών δικτύων»
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023