ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο αφορά στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος ενηλίκων στον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά κάτω από φυσιολογικές ή/και παθολογικές συνθήκες, σε μοριακό, βιοχημικό, κυτταρικό, ιστικό ή/και οργανισμικό επίπεδο. Η προσέγγιση των παραπάνω αφορά σε ανατομικές παρασκευές αλλά και σε τεχνικές όπως: η δοκιμασία δέσμευσης υποδοχέων (ligand binding), in situ hybridization και η ανοσοϊστοχημεία, σε συνδυασμό με οπτική ή/και συνεστιακή μικροσκοπία και ανάλυση εικόνας, καθώς και η ανοσοπροσρόφηση δεσμευμένου ενζύμου (ELISA) και η ραδιοανοσολογική δοκιμασία (RIA) κ.λ.π.
Κωδ. Θέσης
APP36410
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Νευροβιολογία, νευροανατομία και συναφείς τεχνολογίες»
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023