Καθηγητής

Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων: Ανάλυση Λόγου και Μεταφραστικές Σπουδές
Κωδ. Θέσης
APP36377
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων: Ανάλυση Λόγου και Μεταφραστικές Σπουδές
Τμήμα
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-02
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023