ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει οποιονδήποτε κλάδο της αναλυτικής φιλοσοφίας θεωρητικής κατεύθυνσης, ενδεικτικά: αναλυτική μεταφυσική, αναλυτική γνωσιολογία, αναλυτική φιλοσοφία του νου και της αντίληψης, αναλυτική φιλοσοφία της γλώσσας, αναλυτική αισθητική
Κωδ. Θέσης
APP36490
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναλυτική Φιλοσοφία
Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/10/2023
Λήξη προκήρυξης
17/12/2023