Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Χημείας της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας.

Καθηγητής α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αναλυτική Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού"
Κωδ. Θέσης
APP36488
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναλυτική Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
Τμήμα
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023