ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μελέτη, έρευνα, διδασκαλία και εξάσκηση της χειρουργικής υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς, τραυματολογίας καθώς και των συνδυασμένων παθήσεων οπισθίου και προσθίου ημιμορίου
Κωδ. Θέσης
APP36487
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/10/2023
Λήξη προκήρυξης
17/12/2023