ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην έρευνα, μελέτη, διάγνωση και θεραπεία καθώς και πρόληψη των παθήσεων της Γενικής Παθολογίας και της Αιματολογίας. Θεωρείται απαραίτητη η κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των νοσημάτων της γενικής Παθολογίας, η εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και η ερευνητική εμπειρία σε κλινικό αλλά και βασικό επίπεδο.
Το γνωστικό αντικείμενο της Αιματολογίας περιλαμβάνει την εμπειρία (κλινική και ερευνητική) στα νοσήματα του αιμοποιητικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νοσήματα που εκφράζονται με ανεπάρκεια του μυελού (π.χ. μελέτη της παθοφυσιολογίας του πρότυπου νοσήματος μυελικής ανεπάρκειας, δηλαδή της απλαστικής αναιμίας) και τη μελέτη σε βασικό ερευνητικό επίπεδο της φυσιολογίας αλλά και της παθοφυσιολογίας του ανοσοποιητικού. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της Αιματολογίας σε προπτυχιακό αλλά και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Κωδ. Θέσης
APP36489
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/10/2023
Λήξη προκήρυξης
17/12/2023