ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΘΕ "Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα" (ΔΗΔ73) ΤΟΥ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δημόσια Διοίκηση"
Κωδ. Θέσης
APP36445
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών και εναλλακτικές επενδύσεις
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/10/2023
Λήξη προκήρυξης
14/12/2023