ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Οι αλγόριθμοι βρίσκονται στον πυρήνα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Αλγόριθμοι έχουν διατυπωθεί πριν την ύπαρξη υπολογιστικών μηχανών και αποτελούν ένα συνεχώς εξελισσόμενο ερευνητικό πεδίο τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη. Συνεπώς βασικοί αλγόριθμοι και η μελέτη των ιδιοτήτων τους διαμορφώνουν το υπόβαθρο σε οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής.
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω. Αφορά τη θεωρία, την ανάλυση τη σχεδίαση και τη μελέτη αλγορίθμων και των διακριτών δομών πάνω στις οποίες ορίζονται συγκεκριμένα προβλήματα υπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ακριβείς και προσεγγιστικοί διακριτοί αλγόριθμοί (χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους καθώς και των υποκείμενων δομών), θέματα από τις θεμελιώσεις της επιστήμης των υπολογιστών (ανάλυση πολυπλοκότητας, θεωρητικά μοντέλα υπολογισμού, παραμετρική πολυπλοκότητα, κλάσεις προβλημάτων, κ.λπ.), αλγοριθμικές τεχνικές σε συνδυαστικές δομές, διακριτή βελτιστοποίηση, καθώς και θέματα υπολογιστικής λογικής.
Κωδ. Θέσης
APP36407
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα»
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023