ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

«Το αντικείμενο της θέσης άπτεται των σύγχρονων επιστημολογικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων που αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη του επιδιωκόμενου, του εφαρμοσμένου και του κατακτηθέντος αναλυτικού προγράμματος (Α.Π.) με έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το αντικείμενο περιλαμβάνει, την έρευνα, την κριτική ανάλυση, και την ερμηνεία που συνδέονται με μετασχηματιστικές προσεγγίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γνώσης και εξουσίας που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής, διανομής και αξιολόγησης της γνώσης που εμπεριέχονται τόσο στο Α.Π., ως ένα ιδεολογικό και πολιτικό «κείμενο», όσο και στα σχολικά εγχειρίδια. Μελετώνται, επίσης, ο προσδιορισμός και η ανάλυση της σχέσης που εντοπίζεται και αναπτύσσεται (ρητά ή άρρητα) μεταξύ επίσημου και «κρυφού» (λανθάνοντος/ανεπίσημου) Α.Π καθώς και οι λειτουργίες και οι επιδράσεις του στη σχολική κουλτούρα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Κωδ. Θέσης
APP36366
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδαγωγικά - Αναλυτικά Προγράμματα
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
10/12/2023