Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» καλύπτει τον κλάδο της Μικροοικονομικής Θεωρίας που μελετά την συμπεριφορά μεμονωμένων οικονομικών μονάδων και τον κλάδο της Μακροοικονομικής Θεωρίας που μελετά την συμπεριφορά περισσότερων οικονομικών μονάδων από κοινού, του τρόπου που αυτές οι οικονομικές μονάδες αλληλοεπιδρούν και διερευνά πως η άσκηση πολιτικής, οι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί επηρεάζουν την συμπεριφορά τους. Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Θεωρία και Πολιτική καλύπτει τον κλάδο της Οικονομικής Πολιτικής (Μικροοικονομική Πολιτική και Μακροοικονομική Πολιτική αντιστοίχως) καθώς και τον κλάδο της Δημόσιας Οικονομικής.
Κωδ. Θέσης
APP36362
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Τμήμα
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/10/2023
Λήξη προκήρυξης
12/12/2023