Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικά Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (ΧΣΣΑ)» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων και υπολογιστικών εργαλείων που σχεδιάζονται για την υποστήριξη διαδικασιών λήψης απόφασης σε σύνθετα χωρικά προβλήματα. Τα ΧΣΣΑ παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, αναλυτικών μοντέλων, χαρτογραφικών αποδόσεων και εκθέσεων σε συνδυασμό με τις ειδικές γνώσεις και προτιμήσεις των ληπτών απόφασης. Συνδυάζουν τις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στην ερευνητική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας για τη διαμόρφωση χωρικών προβλημάτων απόφασης, τη μοντελοποίηση των προτιμήσεων των ληπτών απόφασης, την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων, την υλοποίηση αναλύσεων ευαισθησίας και ευστάθειας.
Κωδ. Θέσης
APP36360
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Χωρικά Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (ΧΣΣΑ)
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/10/2023
Λήξη προκήρυξης
13/12/2023