ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ειδικότητας Καρδιολογίας και η θέση απαιτεί ακαδημαϊκό, ερευνητικό και κλινικό έργο που αφορά στην επεμβατική καρδιολογία. Συγκεκριμένα, επεμβάσεις στεφανιογραφίας, αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών, ενδοστεφανιαίας απεικόνισης, προσδιορισμού στεφανιαίας εφεδρείας, αγγειοπλαστικής χρονίων ολικών αποφράξεων στεφανιαίων και επεμβάσεις δομικών καρδιοπαθειών όπως σύγκλειση ανοικτού ωοειδούς τρήματος και διαδερμική εμφύτευση βαλβίδων. Το κλινικό έργο επιπροσθέτως περιλαμβάνει νοσηλεία ασθενών με όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων και αντίστοιχες εφημερίες.
Κωδ. Θέσης
APP36354
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Παθολογία-Επεμβατική Καρδιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023