ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Κωδ. Θέσης
APP36356
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-29
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/10/2023
Λήξη προκήρυξης
13/12/2023