ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Κωδ. Θέσης
APP36355
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-09-29
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/10/2023
Λήξη προκήρυξης
13/12/2023