Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δασοτεχνικά έργα – Δασική Οδοποιία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο «Δασοτεχνικά έργα – Δασική Οδοποιία» αναλύεται ως εξής: Δασοτεχνικά έργα (δασικοί δρόμοι) και οι συναρθρούμενες σ΄αυτά σε κάθε περίπτωση τεχνικές κατασκευές (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης και υποστήριξης καθώς και τα γεφύρια) που κατασκευάζονται σε δασικές εκτάσεις. Χωρίζονται κυρίως σε δυο κατηγορίες, τα δομικά και τα φυτοδομικά έργα. Για την κατασκευή των δομικών έργων χρησιμοποιούνται τα δομικά υλικά που προέρχονται ή από τη φύση (λίθοι, άμμοι, χάλικιες) ή από τεχνική κατασκευή (σκύρα, ασβέστης, σίδηρος, χάλυβας, τσιμέντο κλπ). Στην κατηγορία των δομικών έργων υπάγονται οι λιθοδομές, οι οπτοπλινθοδομές, οι κατασκευές από σκυρόδεμα, δηλαδή μπετόν άοπλο ή οπλισμένο, και οι μεταλλικές κατασκευές. Στην κατηγορία των φυτοδομικών έργων κατατάσσονται οι κατασκευές που γίνονται με σύνθεση δομικών και φυτικού υλικού (κλαδοπλέγματα, φακελώματα, κλπ). Δημιουργία βάσης δεδομένων δασοτεχνικών έργων, μέθοδοι κατασκευής στοιχείων και έργων από ξύλο, τοιχοποιία, οπλισμένο σκυρόδεμα, υπολογισμός κατασκευής οχετών, μορφές και υπολογισμός τοίχων αντιστήριξης, μελέτη και κατασκευή μικρών γεφυρών, στατικοί υπολογισμοί δασοτεχνικών έργων, και έλεγχος ευστάθειας αυτών. Βασικές αρχές οδοποιίας, υλικά, μέσα και μέθοδοι. Ταξινόμηση των δασικών δρόμων. Μελέτη και χάραξη δασικών δρόμων. Στοιχεία για την κατασκευή και συντήρηση δασικών δρόμων και επίδραση στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή τους.
Κωδ. Θέσης
APP36301
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Δασοτεχνικά έργα - Δασική Οδοποιία
Τμήμα
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/10/2023
Λήξη προκήρυξης
12/12/2023