Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διεθνών Επιχειρήσεων».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης: «Το γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Διεθνών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τη μελέτη και την εξέταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των διεθνών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που αφορά στον τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, μεθόδους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους καθώς και τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων, εξαγορών επιχειρήσεων, όπως και η χρηματοδότηση των ξένων άμεσων επενδύσεων με χρήση σύγχρονων τεχνικών και χρηματοδοτικών εργαλείων».
Κωδ. Θέσης
APP36286
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διεθνών Επιχειρήσεων
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023