Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης: «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό και Ειδικό Μέρος με το σύνολο των ειδικότερων αντικειμένων), Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Προδικασία, Ενδιάμεση Διαδικασία, Ακροαματική Διαδικασία, Ένδικα Μέσα, Εκτέλεση, κ.α.). Το γνωστικό αντικείμενο του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου συντίθεται από δύο αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής».
Κωδ. Θέσης
APP36288
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023