Προκήρυξη μέλους Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης: «Γενικές Διατάξεις και Θεμελιώδεις Αρχές, Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, Απόδειξη, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, Ειδικές Διαδικασίες, Ασφαλιστικά Μέτρα, Εκούσια Δικαιοδοσία, Διαιτησία, Αναγκαστική Εκτέλεση και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο. Το γνωστικό αντικείμενο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής».
Κωδ. Θέσης
APP36285
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023