ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών- Πειραματική Κατεύθυνση»
Κωδ. Θέσης
APP36342
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών- Πειραματική Κατεύθυνση
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/10/2023
Λήξη προκήρυξης
11/12/2023